עבור לעברית  The Jewish & Israeli Community Site 
Switch Banners
English articles archive
 
Archive all articles Share Search articles
 
Photo N/A
About Rachel Kaplan
 
הפרופיל שלי
Not available
Profile of:
Rachel Kaplan
Send E-mail to:
Rachel Kaplan
We thank: Rachel Kaplan
Source Web Address: Not available
 
 
Archive's of: Rachel Kaplan
 » HISTORIC: JET BLUE LANDS IN CUBA
World News
 » ‘WHEN I SAW THOSE KIDS, THERE WAS NO CHOICE’
Laws
Legal System
 » MARZEL INVITES ARABS TO JOIN OTZMA YEHUDIT PROTEST
Politics
News
 » ‘THEIR ARREST IS UNNECESSARY, AND POLITICAL’
News
Legal System
 » CHABAD LEADERS BROKER DEAL WITH IDF OVER DRAFT
IDF
Chabad
 » GUN LICENSE FOR SOLDIERS - AS SOON AS THEY’RE RELEASED
News
 » CLOAK-AND-DAGGER: HEZBOLLAH ‘HOODWINKS’ IDF
Hezbollah
News
 » COUNCILWOMAN CLAIMS ARMED JEWISH MAN THREATENED HER WITH HANDGUN
World News
 » THERESA MAY TO WRITE HER ‘LETTER OF LAST RESORT’
World News
 » ISRAELIS TRAPPED IN SOUTH SUDAN CIVIL WAR
News
 » HAIFA OIL SPILL RAISES ISSUES, NO ANSWERS
News
 
 
Read: 1023 |   Article Information  |   Print Article  | 09/09/2016
More On:  Politics   |   More On:  News
  MARZEL INVITES ARABS TO JOIN OTZMA YEHUDIT PROTEST
By: Rachel Kaplan

Leaders of the Otzma Yehudit party, including Baruch Marzel, Attorney Itamar Ben-Gvir, Lehava founder Bentzi Gopstein and former MK Dr. Michael Ben Ari, will be allowed to protest terrorism in the northern Israeli Arab village of Arara, home of Tel Aviv terrorist Nashat Melhem, shot dead by police as he was trying to escape from his hiding place in the village.

Initially, Otzma Yehudit’s application for a march from Ara to Arara, from Melhem’s home to where the terrorist was found hiding, was denied.

Coastal District Police feared violence over the protest march, and would have preferred it not to take place. Otzma Yehudit appealed up to the Supreme Court, where Ben-Gvir argued that to protest is a universal right, which police have respected for a variety of groups in the past. The Supreme Court ruled in Otzma Yehudit’s favor, so long as they respected conditions set by the police who would be patrolling the event.

After members of Otzma Yehudit toured the area together with representatives of the Coastal District Police, they agreed to stage the protest some 130 meters from Melhem’s parents’ home. The protest will take place inside the actual confines of the village.

Baruch Marzel applauded the decision. “We are coming to the village in order to give over the message that he who is loyal to the State of Israel and its laws, and knows that this is the state of the Jewish nation, has nothing to fear from our visit. Quite the opposite, he is worthy of joining us.

“However, those who don’t want Jews in the village, and don’t want Jews in the land of Israel, some of whom even assisted a terrorist going out to attack - we are at war with them, and we will enter [the village], and give them the message that this is our land, and anyone who doesn’t believe it, isn’t wanted here.

 
  Comments:
Inset New Comment
 
 
הגבלת אחריות
המידע המוצג באתר IsraPost הינו למטרות מידע בלבד. תוכן האתר מכיל מידע כללי ויכול להיות משקף התפתחויות אחרונות בנושאים הרלוונטים. IsraPost מסירה מעצמה כל אחריות משפטית לגבי כל פעולה שנעשתה על סמך מידע שהתקבל מהאתר. IsraPost אינה ממליצה ואף אינה אחראית על מידע של צד שלישי שניתן להגיע אליו באמצעות האתר. הקונספט, העיצוב הגרפי, התמונות, הגרפיקה, הטקסט והקוד הינם הרכוש הבלעדי של IsraPost והינם מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים. אסור לשכפל, להעתיק ולעשות שימוש במידע המופיע באתר בכל צורה שהיא מבלי לקבל מראש הסכמה בכתב מבעלי האתר. זכויות היוצרים לא חלים על מידע שהתקבל ממקורות ציבוריים ו/או ממקורות אחרים. הגולש באתר פוטר את IsraPost, אנשי פיתוח האתר והצוות מתביעות הנובעות מפרשנות לא נכונה ו/או מפעולות שננקטו על ידו כתוצאה ממידע שהוצג באתר או נקנה ממנו.
 


 
   
     
Problem in this page? Click  here to Send  comment to IsraPost
 
Click here to send this page to a friend or to your contacts list