Switch to English  פורטל הקהילה הישראלית והיהודית 
החלף באנרים
מאגר כתבות בעברית
 
עוד על: אסי הקבליסט
מאגר כל הכתבות שתף חיפוש כתבות
» הפרסום שלך כאן !!!
 
אסי הקבליסט |   מידע על הכתבה  |   הדפס כתבה    | 06/20/2008
האם ניתן לשנות סדרי בריאה?
מאת: אסי הקבליסט
יש שני סוגי קבלה: הסוג הראשון של הקבלה נקרא קבלה עיונית. האחד הוא לימוד ההוראות העמוקות שהקבלה מגלה בבריאה, פנימיות אור ה' בבריאה ואורו האין סופי המקיף של ה'. הסוג השני של הקבלה נקרא קבלה מעשית. הקבלה המעשית משתמשת בחכמת הקבלה על מנת להשפיע על אירועים המתרחשים בעולם. לעיתים, הקבלה המעשית מזמינה כוחות רוחניים כגון מלאכים וכוחות רוחניים אחרים הקיימים בעולם, ומצווה עליהם או משביעה אותם לבצע מעשה או תפקיד מסיום במציאות. לפני 400 שנה, האריז"ל קבע שבדורותינו, אל לנו להתעסק עם קבלה מעשית. מכיון שבית המקדש אינו עומד על תלו ואין לנו אפר פרה אדומה, אין לנו אפשרות לטהר את גופינו. עיסוק עם קבלה מעשית על ידי אדם לא טהור הוא מזיק מאד. לכן אסר האריז"ל כל שימוש בסוג זה של קבלה.

כשמייסד החסידות, הבעל שם טוב היה עדיין צדיק צעיר, הוא נקלע למצב מסוכן. על מנת לברוח, היה עליו לחצות נהר. מכוון שהוא ידע קבלה מעשית, הוא ידע איך לבטא שמות סודיים של ה'. על ידי כך, הוא קבל כח לחצות את הנהר, וניצל. מסופר שכל חייו הצטער הבעל שם טוב על כך שהוא פעם השתמש בקבלה מעשית, שכבר נאסר על ידי האריז"ל. למרות שהבעל שם טוב השתמש בקבלה המעשית במצב קדוש של נשמתו הגדולה, הוא התחרט וחזר בתשובה על כך שהוא השתמש בקבלה מעשית להשפיע על המציאות.

כשיהודי חוזר בתשובה באמת, ביחס לדרגת נשמתו והתיקון המתבקש מנשמתו, יש אות משמים שתשובתו התקבלה ושהיא מושלמת. סימן אחד של תשובה אמיתית הוא כשאדם מוצא את עצמו באותו מצב בו הוא חטא מקודם, והפעם הוא מגיב לנסיון בצורה הראויה. כעבור שנים רבות, הבעל שם טוב מצא את עצמו שוב במצב מסוכן דומה. היה עליו שוב לחצות נהר על מנת להנצל מסכנה. אך הפעם, הוא לא השתמש בקבלה מעשית כדי לקבל כח לחצות את הנהר. הוא היה כה מקושר עם ה' שעומק האמונה שבנשמתו הטהורה נתן לו הכח העל טבעי הנסי לחצות את הנהר. אז ידע הבעל שם טוב שתשובתו התקבלה.

זו היא מהות החסידות, הנשמה הפנימית של הקבלה, שהבעל שם טוב גילה לעולם. מזמן הבעל שם טוב, הקבלה היא רק על מנת לקרב את האדם לה', ולגלות את המשיח. הכח של הנשמה להשפיע על אירועים או מצבים בעולם נקרא מודעות טבעית. מודעות זו חייבת להתבסס אך ורק על אמונה תמימה בעצמיות ה' ובאורו האין סוף. דרך גילוי הקבלה של הבעל שם טוב ותלמידיו, אפשר להתייחס למטרה זו ולהתמקד עליה. היא יכולה לחדור את הנשמה, ולהביא כח לחולל נסים בעולם דרך אמונה טהורה ותמימה, ביחד עם ההשראה ורוח הקודש שנובעים מלמוד הקבלה.
  תגובות:
הכנס תגובה חדשה
 
   
     
בעיה בדף זה?  הקלק כאן בכדי לשלוח הערה לישראפוסט
 
הקלק כאן בכדי לשלוח דף זה לחבר או לאנשי הקשר שלך