06/20/2008
  האם ניתן לשנות סדרי בריאה?
מאת: אסי הקבליסט
יש שני סוגי קבלה: הסוג הראשון של הקבלה נקרא קבלה עיונית. האחד הוא לימוד ההוראות העמוקות שהקבלה מגלה בבריאה, פנימיות אור ה' בבריאה ואורו האין סופי המקיף של ה'. הסוג השני של הקבלה נקרא קבלה מעשית. הקבלה המעשית משתמשת בחכמת הקבלה על מנת להשפיע על אירועים המתרחשים בעולם. לעיתים, הקבלה המעשית מזמינה כוחות רוחניים כגון מלאכים וכוחות רוחניים אחרים הקיימים בעולם, ומצווה עליהם או משביעה אותם לבצע מעשה או תפקיד מסיום במציאות. לפני 400 שנה, האריז"ל קבע שבדורותינו, אל לנו להתעסק עם קבלה מעשית. מכיון שבית המקדש אינו עומד על תלו ואין לנו אפר פרה אדומה, אין לנו אפשרות לטהר את גופינו. עיסוק עם קבלה מעשית על ידי אדם לא טהור הוא מזיק מאד. לכן אסר האריז"ל כל שימוש בסוג זה של קבלה.

כשמייסד החסידות, הבעל שם טוב היה עדיין צדיק צעיר, הוא נקלע למצב מסוכן. על מנת לברוח, היה עליו לחצות נהר. מכוון שהוא ידע קבלה מעשית, הוא ידע איך לבטא שמות סודיים של ה'. על ידי כך, הוא קבל כח לחצות את הנהר, וניצל. מסופר שכל חייו הצטער הבעל שם טוב על כך שהוא פעם השתמש בקבלה מעשית, שכבר נאסר על ידי האריז"ל. למרות שהבעל שם טוב השתמש בקבלה המעשית במצב קדוש של נשמתו הגדולה, הוא התחרט וחזר בתשובה על כך שהוא השתמש בקבלה מעשית להשפיע על המציאות.

כשיהודי חוזר בתשובה באמת, ביחס לדרגת נשמתו והתיקון המתבקש מנשמתו, יש אות משמים שתשובתו התקבלה ושהיא מושלמת. סימן אחד של תשובה אמיתית הוא כשאדם מוצא את עצמו באותו מצב בו הוא חטא מקודם, והפעם הוא מגיב לנסיון בצורה הראויה. כעבור שנים רבות, הבעל שם טוב מצא את עצמו שוב במצב מסוכן דומה. היה עליו שוב לחצות נהר על מנת להנצל מסכנה. אך הפעם, הוא לא השתמש בקבלה מעשית כדי לקבל כח לחצות את הנהר. הוא היה כה מקושר עם ה' שעומק האמונה שבנשמתו הטהורה נתן לו הכח העל טבעי הנסי לחצות את הנהר. אז ידע הבעל שם טוב שתשובתו התקבלה.

זו היא מהות החסידות, הנשמה הפנימית של הקבלה, שהבעל שם טוב גילה לעולם. מזמן הבעל שם טוב, הקבלה היא רק על מנת לקרב את האדם לה', ולגלות את המשיח. הכח של הנשמה להשפיע על אירועים או מצבים בעולם נקרא מודעות טבעית. מודעות זו חייבת להתבסס אך ורק על אמונה תמימה בעצמיות ה' ובאורו האין סוף. דרך גילוי הקבלה של הבעל שם טוב ותלמידיו, אפשר להתייחס למטרה זו ולהתמקד עליה. היא יכולה לחדור את הנשמה, ולהביא כח לחולל נסים בעולם דרך אמונה טהורה ותמימה, ביחד עם ההשראה ורוח הקודש שנובעים מלמוד הקבלה.
 
הגבלת אחריות
המידע המוצג באתר IsraPost הינו למטרות מידע בלבד. תוכן האתר מכיל מידע כללי ויכול להיות משקף התפתחויות אחרונות בנושאים הרלוונטים. IsraPost מסירה מעצמה כל אחריות משפטית לגבי כל פעולה שנעשתה על סמך מידע שהתקבל מהאתר. IsraPost אינה ממליצה ואף אינה אחראית על מידע של צד שלישי שניתן להגיע אליו באמצעות האתר. הקונספט, העיצוב הגרפי, התמונות, הגרפיקה, הטקסט והקוד הינם הרכוש הבלעדי של IsraPost והינם מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים. אסור לשכפל, להעתיק ולעשות שימוש במידע המופיע באתר בכל צורה שהיא מבלי לקבל מראש הסכמה בכתב מבעלי האתר. זכויות היוצרים לא חלים על מידע שהתקבל ממקורות ציבוריים ו/או ממקורות אחרים. הגולש באתר פוטר את IsraPost, אנשי פיתוח האתר והצוות מתביעות הנובעות מפרשנות לא נכונה ו/או מפעולות שננקטו על ידו כתוצאה ממידע שהוצג באתר או נקנה ממנו.
 


 
 
   
     
בעיה בדף זה?  הקלק כאן בכדי לשלוח הערה לישראפוסט
 
הקלק כאן בכדי לשלוח דף זה לחבר או לאנשי הקשר שלך