03/27/2009
  "טוב שם טוב משמן טוב"
מאת: אסי הקבליסט

בנומרולוגיה השם מסמל את תמצית אשיותו של אדם - כל מעלותיו ותכונות אופיו אשר יחדיו מהווים את זהותו האישית טמונות בין אותיות שמו. השם שניתן לאדם לאחר בואו לעולם מייצג את אופיו הבסיסי והפוטנציאל הגלום בו ואילו שם המשפחה מספק מידע גנטי על אותו האדם. כל שינוי שם במהלך החיים מוערך כבעל משמעות בולטת, כשעלמה נישאת היא מחליפה את שם משפחתה - שם משפחתה הקודם מצביע על תכונות האופי שירשה וגורלה בטרם נישואיה בעוד שמספר שמה החדש מגלה איזו השפעה תהיה לנישואיה עליה. ישנם שתי תיאוריות לגבי בחירת שם הילוד : הראשונה גורסת שכוחות חיצוניים המשפיעים על אישיות הרך הנולד וגורלו - מסוגלים באותה המידה להשפיע על תת ההכרה של ההורים בבחירת שם היילוד. בהתאם לתיאוריה השנייה, כאשר הנשמה נכנסת לגוף - היא למעשה בוחרת בשם התואם את המשימה שעל גוף זה להשלים במהלך חייו.

על מנת לדעת אם מזלנו הינו בעל זרימה או מעכב עלינו להתייחס לשני נתונים עיקריים:1.שם האדם הפרטי בלבד,ללא שם המשפחה לדוגמא:אדם שנולד בשם "יצחק" אבל מכנים אותו ביום יום כ"איציק" אנו נתייחס לשם איציק היות ושם זה הוא בעל ההשפעה המרובה ביותר ואילו יצחק הינו פוטנציאל הטמון בעברו. ומכאן אינו בעל השפעה מרובה. כעת ננתח נומרולוגית את ערך האותיות של השם "איציק"-בגימטריה קטנה וללא ערך האפסים לדוגמא: י'=10 אך בגימטריה קטנה י=1 (א=1 י=1 צ=9 י=1 ק=1 סך ערך השם הינו 13 נצמצם כעת לחד ספרתי ערך השם שווה 1+3=4). נתון 2:אליו יש להתייחס הוא ניתוח תאריך הלידה העברי של האדם. כגון "איציק" נולד בי'א באייר התשל"ג. כעת ננתח את כל התאריך בגימטריה קטנה ע"פ החישוב הבא: 1+1+2+5+4+3+3 סך הכל 21 נצמצם לחד ספרתי 2+1=3 מכאן ערך סכום תאריך הלידה הינו 3.


הערה חשובה-אנו ננתח את חודשי הלידה העבריים ע"פ הניתוח הבא:ניסן=1 אייר=2 סיוון=3 וכך האלה... ולגבי אדר א' שווה 12 אדר ב' 13.
יש לציין כי תאריך הלידה העברי יצביע על הלקח אשר יש ללמוד תוך מחקר במהלך החיים, ומצביעה על המשעול שיש לבחור בו, כדי להגיע ליעד מיוחד זה.
הכוונה מהם ההזדמניות והפוטנציאלים אשר יעזרו לנו לנווט בשבילי החיים.


מהנתונים הרשומים לע"ל קיימת חוקיות קבליסטית הקובעת כי ברגע שערך שמו של האדם שווה או גדול מתאריך הלידה יצביע הדבר כי האדם נולד לתוך תוכנית שהיא בעלת זרימה מה שיתרום לחיים שלווים ורגועים יותר ללא קונפליקטים קשים. ואילו כאשר שמו של האדם קטן מערך תאריך הלידה יצביע הדבר על תוכנית קשה אותה יצטרך לעבור האדם בה טמונים קונפליקטים,עיכובים,מחסומים וחוסר זרימה.

 
הגבלת אחריות
המידע המוצג באתר IsraPost הינו למטרות מידע בלבד. תוכן האתר מכיל מידע כללי ויכול להיות משקף התפתחויות אחרונות בנושאים הרלוונטים. IsraPost מסירה מעצמה כל אחריות משפטית לגבי כל פעולה שנעשתה על סמך מידע שהתקבל מהאתר. IsraPost אינה ממליצה ואף אינה אחראית על מידע של צד שלישי שניתן להגיע אליו באמצעות האתר. הקונספט, העיצוב הגרפי, התמונות, הגרפיקה, הטקסט והקוד הינם הרכוש הבלעדי של IsraPost והינם מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים. אסור לשכפל, להעתיק ולעשות שימוש במידע המופיע באתר בכל צורה שהיא מבלי לקבל מראש הסכמה בכתב מבעלי האתר. זכויות היוצרים לא חלים על מידע שהתקבל ממקורות ציבוריים ו/או ממקורות אחרים. הגולש באתר פוטר את IsraPost, אנשי פיתוח האתר והצוות מתביעות הנובעות מפרשנות לא נכונה ו/או מפעולות שננקטו על ידו כתוצאה ממידע שהוצג באתר או נקנה ממנו.
 


 
 
   
     
בעיה בדף זה?  הקלק כאן בכדי לשלוח הערה לישראפוסט
 
הקלק כאן בכדי לשלוח דף זה לחבר או לאנשי הקשר שלך