עבור לעברית  The Jewish & Israeli Community Site 
Switch Banners
English articles archive
 
Archive all articles Share Search articles
 
Photo N/A
About David Haivri
 
הפרופיל שלי
שלח אימייל
Profile of:
David Haivri
Send E-mail to:
David Haivri
We thank: Not available
Source Web Address: Not available
 
 
Archive's of: David Haivri
 » ISRAEL UNDER FIRE - HOW CAN WE WIN THE INFORMATION WAR?
Opinions
 » WHY DOES NAFTALI LIVE IN THE STREET?
Opinions
 » THE DANGER OF ASSIMILATION IN ISRAEL
Judaism
 » DEBATE ON REFUSING ORDERS
Opinions
 » SECURE BORDERS
Opinions
 » CHANGING THE RULES OF THE GAME
Opinions
 » STOP THE NATIONAL DISGRACE
Opinions
 
 
Read: 3629 |   Article Information  |   Print Article  | 10/08/2004
More On:  Opinions   |   More On: 
  CHANGING THE RULES OF THE GAME
By: David Haivri

The Land of Israel is in danger. Leaders devoid of leadership are presenting the surrender of parts of Israel to our enemies as a solution. There is currently a clear and present danger of Jews being expelled from their homes and their and settlements being destroyed. The destroyers are not afraid to take any action necessary to carry out their evil plans. In the name of false democracy they are willing to beat women and children, destroy their homes and synagogues uproot every tree and send to jail anyone faithful to Eretz Yisrael.

They are sending IDF soldiers to lift their hands against Jews and defame the entire settlement enterprise, while at the same time accuse the settlers of violating the rules of the game. Who decides on the rules of the game? Hilltop Youth? Women in Green? Jewish Leadership (Manhigut Yehudit)? Revava activists all over Israel? Or is it the Shin Bet and the military leadership following corrupt politicians from the right and left? Previously during the surrender of the Sinai Peninsula to Egypt thousands of G-d fearing Jews were willing to go out with great sacrifice and defend the Land of Israel but due to a lack of organization and leadership they were not able to prevent the surrender of land to our enemy.

Are the people now willing to learn from the mistakes of the past and not repeat them? We have the ability to prevent the surrender of Jewish land to those who hate us. Currently a new educational game is being distributed which sends the message LOUD and CLEAR Eretz Yisrael is not for sale!! The game is called "Revava changing the rules of the game." In this game Jews who are faithful to the Nation, Torah and Land are the ones who decide the rules of the game. The objective is to recruit a Reveva- 10,000 Jews who are willing to act with self sacrifice to preserve the ENTIRE Land of Israel. Each player has the opportunity to stop the State of Israel from the self-destructing.

Everyone in his turn recruits more and more Jews each according to his own path to be activists for Israel. Either by setting up a roadblock in the Center of the Carmel, Dimona or anyplace else when a settlement or outpost is being dismantled in Yesha, Creating new outposts or by joining political parties and to cause them to collapse from within. Every individual path is acceptable in order to guard the integrity of the Land of Israel. Our rightful claim to the Land of Israel is our common denominator, something that is self understood and not open for discussion. Everyone can take part. All of us together, will beat the system!

 
  Comments:
Inset New Comment
 
 
הגבלת אחריות
המידע המוצג באתר IsraPost הינו למטרות מידע בלבד. תוכן האתר מכיל מידע כללי ויכול להיות משקף התפתחויות אחרונות בנושאים הרלוונטים. IsraPost מסירה מעצמה כל אחריות משפטית לגבי כל פעולה שנעשתה על סמך מידע שהתקבל מהאתר. IsraPost אינה ממליצה ואף אינה אחראית על מידע של צד שלישי שניתן להגיע אליו באמצעות האתר. הקונספט, העיצוב הגרפי, התמונות, הגרפיקה, הטקסט והקוד הינם הרכוש הבלעדי של IsraPost והינם מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים. אסור לשכפל, להעתיק ולעשות שימוש במידע המופיע באתר בכל צורה שהיא מבלי לקבל מראש הסכמה בכתב מבעלי האתר. זכויות היוצרים לא חלים על מידע שהתקבל ממקורות ציבוריים ו/או ממקורות אחרים. הגולש באתר פוטר את IsraPost, אנשי פיתוח האתר והצוות מתביעות הנובעות מפרשנות לא נכונה ו/או מפעולות שננקטו על ידו כתוצאה ממידע שהוצג באתר או נקנה ממנו.
 


 
   
     
Problem in this page? Click  here to Send  comment to IsraPost
 
Click here to send this page to a friend or to your contacts list