עבור לעברית  The Jewish & Israeli Community Site 
Switch Banners
English articles archive
 
Archive all articles Share Search articles
 
Photo N/A
About Article Zone
 
הפרופיל שלי
Not available
Profile of:
Article Zone
Send E-mail to:
Article Zone
We thank: Not available
Source Web Address: Not available
 
 
Archive's of: Article Zone
 » RELATIONSHIP BETWEEN
DEPRESSION AND PANIC ATTACKS

Health
 » 20 HEALTH BENEFITS OF TURMERIC
Health
 » IS IT POSSIBLE TO GET
MY GIRLFRIEND BACK?

Relationship
 » HOW TO GET OVER A GIRL YOU LIKE
Relationship
 » HERBAL REMEDIES FOR ANXIETY
Health
 » HOW CAN I MAKE MY HUSBAND WANT ME?
Relationship
 » HOW TO GET RID OF ACNE?
Health
 » HEALTH RISKS CAUSED BY OBESITY
Health
 » HERBAL REMEDY FOR COLDS
Health
 » NEW MOM’S SURVIVAL GUIDE
Parenting
 » MOTHERS’ TALK IS KEY TO KIDS’ SOCIAL SKILLS,
STUDY SAYSSTORY HIGHLIGHTS

Parenting
 » KEEPING A FAMILY ON SCHEDULE
Parenting
 » HEALTHY AGING AND
SLEEPING PROBLEMS

Health
 » AGE GRACEFULLY WITH FACIAL EXERCISE
Health
 » IS IT POSSIBLE TO LIMIT THE EFFECTS
DIVORCE HAS ON CHILDREN?

Parenting
 » NATURAL CURES FOR DIABETES,
TYPES AND SYMPTOMS

Health
 » THE MOST EFFECTIVE WAY TO LOSE
WEIGHT IS ALSO THE HEALTHIEST

Health
 » 10 SINGLE PARENT RESOLUTIONS
Parenting
 » HEALING ACNE: TREATMENTS AND METHODS
Health
 » WHY YOGA DIET IS AN
ALTERNATIVE DIETARY PATTERN

Health
 » HELP KIDS BE
SUCCESSFUL ORGANIZERS

Judaism
 » WHAT A 12 STEP
FACILITY IS ALL ABOUT?

General Information
 » CHORES FOR TWO-YEAR-OLDS
Parenting
 » DEALING WITH NECK PAIN
Health
 » HOW TO CURE BAD BREATH
Health
 » HOW TO SURVIVE
THE 5 STEPS OF GRIEF AFTER A BREAKUP

Personal Growth
 » EFFECTIVE WAYS TO STOP PUPPY BITING
General Information
 » ADOPT PUPPIES FOR HAPPINES
General Articles
 » FEED YOUR DOG RIGHT
General Articles
 » LOW-COST ACTIVITIES TO DO WITH THE KIDS
Parenting
 » MANAGING YOUR COMPANIES
REPUTATION

Business
 » ORGANIC BEAUTY PRODUCTS
Health
 » FOODS TO AVOID ARTHRITIS
Health
 » 15 TIPS FOR HELPING CHILDREN
WITH LEARNING THE ALPHABET LETTERS

Parenting
 » 4 REASONS TO QUIT SMOKING NOW
Health
 » RISK OF HIGH BLOOD PRESSURE
Health
 » HOW TO PREVENT GOOD KIDS FROM
MAKING BAD CHOICES ABOUT DRUGS

Parenting
 » WHAT IS ALCOHOLISM TREATMENT?
Health
 » THE SIDE EFFECTS OF PAIN KILLERS
Health
 » SELECTING THE RIGHT TOYS FOR YOUR CHILD
Parenting
 » THREE EXERCISES FOR FAST ABS
Health
 » ANTIOXIDANTS AND ANTI-AGING
Health
 » HOME SCHOOL VERSUS
FORMAL EDUCATION

Parenting
 » HEAL YOUR BODY WITH A RAW FOOD DIET
Health
 » TOP NATURAL TREATMENTS FOR ASTHMA
Health
 » YOGA BODY FITNESS IN
A STRESSFUL WORLD

Health
 » WHAT CAUSES ADHD?
Health
Kitchen
 » STUDY PREPARATION
FOR EXAMS

Education
 » NATURAL TREATMENT
FOR ASTHMA YOGA

Health
 » DIABETES HOME REMEDIES
CURE FROM HOME

Health
 » LIMIT THE EFFECTS DIVORCE
HAS ON CHILDREN

General Articles
 » THE KETUBAH
General Articles
 » PLANNING YOUR WEDDING
WITHOUT LOSING YOUR MIND

General Articles
 » DEALING WITH STRESS AND ANXIETY
Health
 » DEPRESSION: WHY
DO YOU FEEL BLUE?

Health
 » REACH SUCCES
OVERCOME INERTIA

General Articles
 » HOW TO DISCIPLINE A TODDLER
Education
 » WHY DO I STAY IN UNHEALTHY
RELATIONSHIPS WITH THE
WRONG PEOPLE?

Love
 » VEGETABLES - SOURCE
OF NUTRITIONAL DIET

Health
 » DISCOVER HAPPINESS AS YOU
BECOME FAMOUS BY MORNING

General Articles
 » HOW TO MAKE YOUR LOVE
RELATIONSHIP WORK

General Articles
 » HOW THE KABBALAH HAS ENTERED
THE WORLD OF CELEBRITIES

General Articles
 » ITS THE END OF THE WORLD
(AS WE KNOW IT)

General Articles
 » HOW TO KICK SMOKING HABITS
Health
 » ENJOY THE BENEFITS OF
ELECTRONIC CIGARETTES

Health
 » RED WINE YOUR HEALTH DRINK
Health
 » HOW TO AVOID PROBLEMS BEFORE, DURING AND AFTER
YOUR PLANE JOURNEY

Opinions
 » COMMUNICATION TIPS HELPING PARENTING
Community News
 » CAFFEINE AND COFFEE
Health
 » LIVE HEALTHY WITH FENG SHUI HEALTH
General Information
 » WHAT IS TAI CHI?
General Articles
 » THE BENEFITS OF MASSAGE
General Information
 » DEPRESSION AND PREGNANCY
Health
 » FIGHT DEPRESSION
Health
 » GOOD BREAKFAST
Health
 » BENEFITS OF CHOCOLATES
Health
 » FOLLOW YOUR HEART
General Articles
 » ARE WE WILLNG TO CHANGE
OUR THOUGHTS TO BE HAPPY?

General Articles
 » FAST FACTS ABOUT PREGNANCY
Health
 » TEACH YOUR CHILD RESPONSIBILITY
General Information
 » FREE FROM BACK PAIN
Health
 » TIPS TO STAY FOREVER YOUNG
Health
 » NATURAL WEIGHT LOSS -
IDEAL WAY TO LOSE WEIGHT

Health
 » SPEEDING UP METABOLISM
Health
 » CHOLESTEROL: AN OVERVIEW
Holidays
 » YOGA THERAPY THERAPY
Health
 » CHILDRENS YOGA
Health
 » THE THEORY BEHIND SHIFTING CALORIES
Health
 » 4 REASONS TO
QUIT SMOKING NOW

Health
 
 
Read: 1003 |   Article Information  |   Print Article  | 04/29/2011
More On:  Health   |   More On: 
  FOODS TO AVOID ARTHRITIS
By: Article Zone

People who suffer from the problem of arthritis must know the food items; which food must be taken and which food must be avoided in the condition of arthritis. The most important and the prominent features of arthritis are inflammation and the pain. So it is very important for the sufferer to consume the food only which will help the sufferer in alleviating the inflammation and the pain otherwise the condition of the arthritis will worsen. There are foods which must be avoided in the condition of arthritis.

If some one is suffering from arthritis then the food which will harm him or her in the condition of arthritis must be avoided. You have to forgo your favorite food also but it is very necessary to get relieve from the pain.

1. It is very important in the condition of the arthritis to maintain low calcium to phosphate ratio. The problem of arthritis is aggravated if the content of phosphorus is high as due to it more calcium will be lost from the body. So you must avoid the foods which are rich in phosphorus like red meat, organ meat like kidney, liver, soft drinks and also the processed meat.

2. Caffeine is also not good for the patient of arthritis. So caffeine must also be avoided if any one is suffering from the problem of arthritis. Intake of caffeine result into the loss of vital minerals and vitamins from the body. If it is possible then try to avoid decaffeinated drink also. All the decaffeinated drink also contains caffeine so it must be avoided to reduce the symptom of arthritis.

3. When any one is suffering from arthritis then he or she must also avoid fried food as well as vegetable oil. Consumption of vegetable oil worsens the condition of arthritis as it contain omega 6. You must also avoid margarine.

4. People suffering from arthritis must avoid the intake of arthritis as it does not absorb nutrients and calcium. Consumption of soft drinks must also be avoided as it contains sugar in huge amount. Soft drinks must also be avoided for the reason that it contains phosphorus in high percent and phosphorus is harmful for the patient of arthritis.
5. Besides the intake of sugar the excess amount of salt must also be avoided to increase the absorption of calcium.

6. In any condition the consumption of alcohol must be strictly prohibited as it hampers calcium absorption in the body.

 
  Comments:
Inset New Comment
 
 
הגבלת אחריות
המידע המוצג באתר IsraPost הינו למטרות מידע בלבד. תוכן האתר מכיל מידע כללי ויכול להיות משקף התפתחויות אחרונות בנושאים הרלוונטים. IsraPost מסירה מעצמה כל אחריות משפטית לגבי כל פעולה שנעשתה על סמך מידע שהתקבל מהאתר. IsraPost אינה ממליצה ואף אינה אחראית על מידע של צד שלישי שניתן להגיע אליו באמצעות האתר. הקונספט, העיצוב הגרפי, התמונות, הגרפיקה, הטקסט והקוד הינם הרכוש הבלעדי של IsraPost והינם מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים. אסור לשכפל, להעתיק ולעשות שימוש במידע המופיע באתר בכל צורה שהיא מבלי לקבל מראש הסכמה בכתב מבעלי האתר. זכויות היוצרים לא חלים על מידע שהתקבל ממקורות ציבוריים ו/או ממקורות אחרים. הגולש באתר פוטר את IsraPost, אנשי פיתוח האתר והצוות מתביעות הנובעות מפרשנות לא נכונה ו/או מפעולות שננקטו על ידו כתוצאה ממידע שהוצג באתר או נקנה ממנו.
 


 
   
     
Problem in this page? Click  here to Send  comment to IsraPost
 
Click here to send this page to a friend or to your contacts list