עבור לעברית  The Jewish & Israeli Community Site 
Switch Banners
English articles archive
 
Archive all articles Share Search articles
 
About Joseph Farah
 
הפרופיל שלי
Not available
Profile of:
Joseph Farah
Send E-mail to:
Joseph Farah
We thank: Israel Unity Coalition
Source Web Address: Not available
 
 
Archive's of: Joseph Farah
 » I GIVE UP ON ISRAEL
Opinions
 » INTIFADA AND IRAQIFADA
Palestinian
 » ETHNIC CLEANSING, PALESTINIAN STYLE
Palestinian
 » ENOUGH PEACE TALK
Opinions
 » THE JEWISH TEMPLE
Opinions
 
 
Read: 1070 |   Article Information  |   Print Article  | 01/30/2004
More On:  Palestinian   |   More On: 
  ETHNIC CLEANSING, PALESTINIAN STYLE
By: Joseph Farah
Founder, editor and chief executive officer of WorldNetDaily.com

You saw the images on television this Christmas season Israeli soldiers patrolling Bethlehem. You heard the Jews blamed for the unrest in the city of David, the birthplace of Jesus.

This column is about what you didn't see or hear in those reports, which have become something of annual journalistic ritual.

The Christian population of the Palestinian Authority, once representing 20 percent of the region, is down to under two-and-half percent.

There are fewer than 50,000 Christian Arabs living within the Palestinian Authority. In 1948, Bethlehem was 80 percent Christian. Today it is 80 percent Muslim. Where do they go?

Are you ready for a shock?

Many of them prefer life in Israel to life under the rule of Yasir Arafat and his friends in Hamas and Islamic Jihad. In fact, life would be better just about anywhere else, and those who have the ability to leave have left.

This massive display of ethnic cleansing and population movement has been totally obscured by the Palestinian Authority and covered up by the international media. Worse yet, it has been blamed on Israel. But Christians fleeing the Holy Land know why they are leaving. All one needs to do is ask them. It began a long time ago. I know, because my grandparents fled for the safety, security and freedom of America.

Christians in the Middle East know very well who their enemy is. They know why they are oppressed. They know who is attacking them. They know who is occupying them. And it's not Israel.

Here are the facts. Some 2 million Christians have fled the Middle East in the past 20 years. Some estimates are much higher than this. Since Arafat took over administration of the Palestinian territories from Israel, the Christian population has dropped from 15 percent to 2 percent. They are being driven out. They are being murdered. They are being raped. They are being systematically persecuted. They are being harassed. They are being intimidated.

Such is life for Christians now in Bethlehem and other formerly Christian towns in the West Bank. Just imagine what it will be like when Palestine becomes a real state. If these people were fleeing Israeli oppression, why did they leave after the Israelis left? It makes no sense. The only way Israel has fled the exodus of Christians from the Middle East is by withdrawing from territories in Judea, Samaria, Gaza, southern Lebanon and elsewhere. When Israel administered those areas, Christian Arabs lived in safety and security.

The truth is the Christian population in Israel has more than quadrupled since 1948. Why? Because Israel guarantees religious freedom whereas the Palestinian Authority offers an official religion of Islam.

What has happened in the Palestinian Authority is that the protective hand of Israel had been lifted and Arafat and the Palestinian Authority have been given more and more autonomy to run their own country,

Question: What's worse than being bullied, harassed, intimidated and persecuted for your faith?

Answer: Being bullied, harassed, intimidated and persecuted for your faith and watching the perpetrator of these crimes against humanity successfully blame someone else for committing them.

It's time for the whole world to recognize the mini-holocaust taking place against Christians in the Middle East. Its time to punish those guilty of these atrocities specifically those in charge of the Palestinian Authority. They must not be rewarded with a state of their own.

 
  Comments:
Inset New Comment
 
 
הגבלת אחריות
המידע המוצג באתר IsraPost הינו למטרות מידע בלבד. תוכן האתר מכיל מידע כללי ויכול להיות משקף התפתחויות אחרונות בנושאים הרלוונטים. IsraPost מסירה מעצמה כל אחריות משפטית לגבי כל פעולה שנעשתה על סמך מידע שהתקבל מהאתר. IsraPost אינה ממליצה ואף אינה אחראית על מידע של צד שלישי שניתן להגיע אליו באמצעות האתר. הקונספט, העיצוב הגרפי, התמונות, הגרפיקה, הטקסט והקוד הינם הרכוש הבלעדי של IsraPost והינם מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים. אסור לשכפל, להעתיק ולעשות שימוש במידע המופיע באתר בכל צורה שהיא מבלי לקבל מראש הסכמה בכתב מבעלי האתר. זכויות היוצרים לא חלים על מידע שהתקבל ממקורות ציבוריים ו/או ממקורות אחרים. הגולש באתר פוטר את IsraPost, אנשי פיתוח האתר והצוות מתביעות הנובעות מפרשנות לא נכונה ו/או מפעולות שננקטו על ידו כתוצאה ממידע שהוצג באתר או נקנה ממנו.
 


 
   
     
Problem in this page? Click  here to Send  comment to IsraPost
 
Click here to send this page to a friend or to your contacts list