ג' אלול התשע"ג
8/9/2013
23
B&W - 23
סופר סת"ם
ר' מרדכי א. לוקי
בס"ד
בדיקת ומכירת תפילין ומזוזות
.
במקום או בבית הלקוח
.
כשרות מהודרת, איכות מעולה
.
כל סוגי הכתב בכשרות מהודרת
soferonpremises@gmail.com
,
התפתחות דרמטית. היועץ המשפטי לממשלה
יהודה ויינשטין, החליט להרחיב את החקירה הצבאית
שנוהלה עד כה בפרשת הרפז, ולהטיל על משטרת
ישראל להוביל מעתה את החקירה נגד המעורבים
.
בפרשה
זאת, בעקבות חומרים חדשים שנאספו בחקירת
המשטרה הצבאית החוקרת (מצ”ח), אשר הונחו בפני
היועץ המשפטי לממשלה, ומשמעותם המשפטית
.
נדונה בכובד ראש בישיבות בלשכתו
,
החקירה, אפוא, תנוהל מעתה בידי משטרת ישראל
.
בסיוע ושיתוף מצ”ח
כזכור, בחודש ינואר השנה הוחלט לפתוח חקירה
פלילית בחשד לביצוע עבירה פלילית צבאית של
“התנהגות שאינה הולמת”, בגין מעשים שבוצעו
.
בלשכת הרמטכ”ל לשעבר, גבי אשכנזי
,
במסגרת זו נבחנה מעורבותם של אשכנזי, ועוזרו
אל”מ ארז וינר בפרשה. ביצוע החקירה הוטל על
.
המשטרה הצבאית החוקרת
החקירה לוותה על ידי הפרקליטות הצבאית תוך עדכון
.
היועץ המשפטי לממשלה ופרקליטות המדינה
לאחר בחינה מעמיקה של ממצאים שעלו עד כה
בחקירת מצ”ח, לרבות אותם ממצאים חדשים כפי
שצוין לעיל, בתום מספר ישיבות בלשכתו ולאחר
שעיין בחוות הדעת שהונחו בפניו - הורה היום היועץ
,
המשפטי לממשלה להרחיב את החקירה כאמור
בהובלת משטרת ישראל, וזאת לאחר שהשתכנע
כי קיים יסוד סביר לחשדות ונוכח האינטרס הציבורי
.
להגיע לחקר האמת בפרשה
החלטות לגבי כיווני החקירה וגדריה העתידיים
תתקבלנה בידי היועץ המשפטי לממשלה על פי
התקדמות החקירה והממצאים שיאספו בידי משטרת
.
ישראל ומצ”ח
בנוגע להחלטה הסופית לגבי הגשת כתב אישום נגד
בעז הרפז, בגין חלקו בפרשה זו, הרי שזו תעוכב
בשלב זה עד להתקדמות החקירה. עם תום החקירה
יוחלט אם יש מקום להגשת כתב אישום נגד מי
.
מהמעורבים
מאת: עוזי ברוך
פרקליטות מחוז ירושלים הגישה לבית משפט המחוזי
בעיר כתב אישום נגד איש נטורי קרתא תושב ירושלים
.
בן 74, בגין מגע עם סוכן חוץ וגילוי כוונה לבגוד
בכתב האישום נאמר כי האיש החליט ליצור קשר עם
נציגי הממשל האיראני ולהציע את עצמו לשירותם
כמי שמוכן לאסוף מידע מודיעיני על מדינת ישראל
.
ולהעבירו לידיהם
הנאשם בדק באינטרנט באילו מדינות נמצאות
שגרירויות של מדינת איראן. כשנודע לנאשם שבעיר
ברלין שבגרמניה יש שגרירות לאיראן, הוא רכש
כרטיס טיסה מישראל לברלין ובירר את הכתובת
.
המדויקת של השגרירות
בינואר 1102 טס הנאשם מישראל לברלין. יומיים
לאחר הגעתו, התייצב הנאשם בשגרירות, פנה
לפקיד בכניסה ואמר לו שהוא ישראלי שמעוניין
לשוחח איתם. לבקשת הפקיד, הנאשם מסר לו את
דרכונו כשבאותה עת לבש חולצה לבנה, מכנסיים
.
שחורים, ציצית וחבש כיפה
הפקיד הנחה את הנאשם להיכנס לשגרירות, שם
פגש הנאשם 3 אנשים שזהותם אינה ידועה, אשר
אחד מהם הציג עצמו בשם “האג’י באבא”. הנאשם
סיפר לאיראנים כי הוא אזרח ותושב ישראל, המשתייך
לעדת “נטורי קרתא”, והסביר להם את עיקרי אמונתו
השוללת קיומה של מדינת ישראל ושאיפתו להחלפת
.”
השלטון הקיים בשלטון של “גויים
הנאשם הציע לאיראנים לאסוף עבורם מודיעין על
מדינת ישראל ולהעבירו לידיהם. במהלך השיחה
שאל הנאשם את האיראנים כיצד יתכן שהם לא
מצליחים לשמור על אנשיהם בתוך איראן מפני
התנקשויות מצד ישראל. בתגובה, שאל אחד מן
האיראנים את הנאשם האם הוא לא מתבייש ללעוג
להם בעוד הוא מעוניין במקלט מדיני. הנאשם השיב
כי הוא אינו מעוניין במקלט מדיני, וכי הוא אף מוכן
.
לרצוח ציוני
בתום הפגישה, האיראנים מסרו לנאשם שעליהם
לערוך בירור מול גורמים נוספים בדרגים גבוהים
יותר. “האג’י באבא” מסר לנאשם פתק שעליו
רשומה כתובת דואר אלקטרוני וסיסמא והנחה אותו
להיכנס לתיבת הדוא”ל, שם תמתין לו הודעה מטעם
האיראנים. בנוסף, הנחה את הנאשם שיעמוד
איתם בקשר טלפוני באמצעות מספר הטלפון של
.
השגרירות
ב- 11.1.02 שב הנאשם לישראל. לאחר חזרתו
לארץ, בדק הנאשם את תיבת הדוא”ל מספר פעמים
בבית קפה אינטרנט בירושלים. כמו כן, הנאשם
.
התקשר לשגרירות פעמיים מטלפונים ציבוריים
במקרה אחד, לא היה מענה בשגרירות. במקרה
השני, הנאשם ביקש לשוחח עם “האג’י באבא”, אך
.
נמסר לו כי הוא איננו נמצא
הנאשם נחקר על ידי יחידת לה”ב -334 יאחב”ל
.
והשב”כ
מאת: עוזי ברוך
הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים
הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים